Lấy ý kiến học sinh, sinh viên về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi

Gốc
Ngày 14-1, tại Thái Nguyên, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Tọa đàm Góp ý kiến Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Tại tọa đàm, đại diện Bộ GD&ĐT đã nêu những bất cập, hạn chế của Luật Giáo dục hiện hành và những thay đổi trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi liên quan tới người học. Một trong những nội dung mà các đại biểu, học sinh, sinh viên quan tâm là vấn đề bình đẳng giới. Theo đó, Luật Giáo dục 2005 có quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về bình đẳng giới trong hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, sách giáo khoa. Tọa đàm còn có những ý kiến đóng góp bổ sung một số quy định liên quan tới người học trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

MỸ UYÊN