Lấy ý kiến nhân dân đóng góp các văn kiện Đại hội Đảng

Gốc
(SGGP). – Chiều 20-10, đồng chí Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, bắt đầu từ cuối năm 2009, TPHCM tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng đến ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học - công nghệ và các chuyên gia đóng góp vào các văn bản dự thảo trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đáng chú ý, trong các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng có dự thảo Báo cáo chính trị; kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng… Theo kế hoạch, TPHCM mở 3 đợt tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, trong đó, đợt 1 bắt đầu từ cuối năm 2009 đến khi kết thúc Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa IX vào tháng 10-2010. T.SƠN

Tin nóng

Tin mới