Lấy ý kiến quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2040

Gốc
Ngày 7-4, UBND huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo ngành chuyên môn và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2040.
0:00 / 0:00
0:00

Diện mạo đô thị Châu Thành

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các phương án về quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2040, về các vấn đề: lý do và sự cần thiết việc lập quy hoạch; phạm vi quy hoạch, thời hạn quy hoạch; tầm nhìn phát triển đến năm 2040; đánh giá tổng quan thực trạng theo tiêu chí huyện nông thôn mới...

Qua đó, giúp đơn vị tư vấn bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch, nhằm sớm thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện về quy hoạch vùng huyện Châu Thành đến năm 2040.

L.H

Nguồn An Giang https://baoangiang.com.vn/lay-y-kien-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-chau-thanh-den-nam-2040-a300687.html