Lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn quản lý thuế

Gốc
Ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức hội thảo Góp ý hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn quản lý thuế.

Theo đánh giá các chuyên gia tại hội thảo, ban hành năm 2007, Luật quản lý thuế và các Nghị định trong đó có Nghị định số 85/2007/NĐ-CP đã thống nhất các thủ tục hành chính về thuế trong một văn bản luật, khắc phục được việc quy định riêng rẽ, khác nhau thủ tục hành chính về thuế. Tuy nhiên, qua gần 2 năm thực hiện đã có những tồn tại cần phải sửa đổi do nhiều chính sách thuế đã có những thay đổi lớn trong thời gian gần đây (thực hiện thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng...); dẫn đến nhiều quy định chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chưa phù hợp với thực tế. Đại diện Bộ tài chính cho biết: Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung được xây dựng trên cơ sở đảm bảo mục tiêu và yêu cầu như: Tính đồng bộ, thống nhất với các quy định của các Luật thuế hiện hành (Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đơn giản hóa thủ tục hành chính; sửa đổi bổ sung các quy định nội dung không còn phù hợp để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Về nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung, Luật thuế thu nhập cá nhân mới ban hành thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, nên thay cụm từ "thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao" thành cụm từ "thuế thu nhập cá nhân". Luật thuế chuyển nhượng sử dụng đất đã bị bãi bỏ từ năm 2009, vì vậy dự thảo bỏ những thủ tục, hồ sơ liên quan đến thuế chuyển quyền sử dụng đất. Để phù hợp với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thay cụm từ "thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất" thành "thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản". Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có một số nội dung đã hướng dẫn trong Thông tư 79/2009/TT-BTC, cần đưa vào Nghị định để nâng cao giá trị pháp lý./.

Tin nóng

Tin mới