Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lấy ý kiến về công trình liên quan đến quyền lợi của nhân dân

Báo Nhân Dân
Gốc

Hỏi: Đối với những dự án, công trình có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được tiến hành như thế nào?

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121297&sub=69&top=40