Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản sửa đổi

Gốc
Sáng nay, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức hội thảo lấy ý kiến về một số nội dung của dự án Luật phá sản (sửa đổi).

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng Dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) đã tránh được khuynh hướng hình sự hóa việc phá sản của Luật hiện hành. Với những sửa đổi cơ bản, Luật phá sản có cái nhìn mới về việc phá sản đối với quyền lợi của doanh nghiệp, các bên liên quan cũng như với cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, để Luật sửa đổi mang tính thực tiễn cao, chuyên gia Tập đoàn Tài chính quốc tế, ông Justin Yap cho rằng: phá sản phải dựa trên nguyên tắc tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, nhằm trợ giúp doanh nghiệp có khả năng tái cơ cấu để tiếp tục sản xuất, kể cả khi cần thanh lý cũng cần tối đa hóa giá trị từ việc thanh lý tài sản. Do vậy vấn đề quy định về quản tài viên (người quản lý tài sản phá sản) là hết sức quan trọng và cần được quy định chặt chẽ, khách quan.

Một số đại biểu cũng cho rằng, các điều khoản trong Luật phá sản (sửa đổi) phải chặt chẽ để tránh việc khuyến khích, mở đường cho phá sản. Ông Vũ Xuân Tiền, Trưởng ban Tư vấn và Phản biện chính sách của Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam góp ý với khoản 1 Điều 4 của Dự thảo giải thích: “Mất khả năng thanh toán là tình trạng doanh nghiệp, không thanh toán khoản nợ đến hạn khi chủ nợ yêu cầu”. Theo đó, giải thích này không chính xác, nếu sau khi Luật sửa đổi ban hành sẽ có hàng loạt đơn đề nghị yêu cầu các doanh nghiệp phá sản.

Ý kiến tại hội thảo là cơ sở cho việc tiếp thu giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tin nóng

Tin mới