Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lấy ý kiến về hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Bộ VHTT&DL vừa công bố danh sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (VHNT) nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân. Thời hạn cuối cùng nhận đóng góp ý kiến là ngày 1/7.

Theo đó, danh sách hồ sơ do hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước trình Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh thuộc các lĩnh vực sau: điện ảnh, văn nghệ dân gian, kiến trúc, âm nhạc, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu.

Lĩnh vực điện ảnh chỉ có 1 hồ sơ của NSƯT Pham Thế Dũng (Trần Nhu, Nguyệt Hải) với các phim tài liệu “Du kích Củ Chi”, “Hạt lúa vành đai”, “Đội nữ Pháo binh Long An”. Nhiếp ảnh có 2 hồ sơ gồm: Bộ ảnh “Hai người lính” của tác giả Chu Chí Thành và tác giả Võ Nguyên Nhân (Võ An Khánh) với bộ ảnh “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”.

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Lĩnh vực âm nhạc có 5 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 37 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước. Lĩnh vực văn học có 5 hồ sơ Giải thưởng Hồ Chí Minh và 26 hồ sơ Giải thưởng Nhà nước (trong đó nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước với truyện ngắn Tướng về hưu và tập truyện ngắn Những ngọn gió Hua Tát). Ngoài ra, lĩnh vực múa có 5 hồ sơ, mỹ thuật có 5 hồ sơ, sân khấu có 3 hồ sơ.

Danh sách hồ sơ được công bố, lấy ý kiến Nhân dân nhằm xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT, lĩnh vực âm nhạc dẫn đầu với 37 hồ sơ. Lĩnh vực văn học có 26 hồ sơ, điện ảnh có 21 hồ sơ, nhiếp ảnh có 17 hồ sơ, múa có 15 hồ sơ, mỹ thuật có 12 hồ sơ, sân khấu có 11 hồ sơ, văn nghệ dân gian có 7 hồ sơ và kiến trúc chỉ có 1 hồ sơ.

Thục Anh (TH)

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lay-y-kien-ve-ho-so-xet-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-ve-van-hoc-nghe-thuat-189725.html