LBE: Giải thể một cửa hàng sách do kinh doanh không hiệu quả

Gốc
HĐQT CTCP Sách & Thiết bị trường học Long An (HNX: LBE) thông qua chủ trương cho lập thủ tục giải thể cửa hàng sách thiết bị giáo dục Hậu Nghĩa trực thuộc công ty do kinh doanh không hiệu quả.

Việc giải thể sẽ được thực hiện trong tháng 10/2014.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo LBE thông qua kết quả kinh doanh doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2014 đạt lần lượt là 54 tỷ đồng và 1.5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Vân thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia là thành viên HĐQT kể từ ngày 01/10/2014 để nghỉ hưu, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Minh Triều là Ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2010-2014 kể từ ngày 01/10/2014. Tiền thu lao được hưởng là 2 triệu đồng/tháng.

Gia Nguyên

Tin nóng

Tin mới