LBM: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và tổ chức có liên quan

Gốc
(ĐTCK-online) Ông Lương Minh Nhật, thành viên HĐQT CTCP Khoáng sản vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) đã bán xong 4.720 cổ phiếu LBM nắm giữ. Sau giao dịch ông Nhật nắm giữ 1.254 cổ phiếu LBM. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 3/9 đến ngày 15/10.

Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu xây dựng Fico, tổ chức có liên quan với ông Nhật cũng đã bán xong 200.000 cổ phiếu LBM đăng ký để cân đối tài chính gia đình phục vụ sản xuất kinh doanh công ty. Sau giao dịch số cổ phiếu LBM nắm giữ giảm còn 366.039 cổ phiếu.

Tin nóng

Tin mới