Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (HOSE: LBM):

*Tên người thực hiện giao dịch: Lê Xuân Diệp *Mã chứng khoán: LBM *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT *Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 107,600 cp *Số lượng cổ phiếu giao dịch (bán): 45,600 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 62,000 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết tài chính cá nhân *Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 23/10/2009