Vừa qua, LĐLĐ huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo năm 2016, kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); chủ động và tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế liên quan đến NLĐ, các dự thảo Luật, Nghị định… 100% đơn vị HCSN và đơn vị sự nghiệp công lập đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 81,8% doanh nghiệp ngoài nhà nước đã tổ chức Hội nghị NLĐ; chỉ đạo các CĐCS doanh nghiệp rà soát, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể báo cáo LĐLĐ thành phố 1 bản thỏa ước có nội dung cao hơn luật Lao động.

Cùng đó, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và PCCCC tại 20 doanh nghiệp. Có 12/13 doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca với định xuất từ 15.000 đồng trở lên. Tổ chức thành công chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân, chú trọng gắn công tác giáo dục truyền thống với các hoạt động như Liên hoan văn nghệ, Hội thao, Chiếu phim miễn phí phục vụ CNLĐ, Hội thi Công nhân giỏi, đêm biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”….

Các hoạt động nổi bật đó là phối hợp tổ chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động tuyền truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Lễ cưới tập thể huyện cho 9 cặp đôi đang sinh sống, công tác trên địa bàn. Tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”. Chỉ đạo các CĐCS nâng cao hiệu quả phong trào hiện có như “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với thực hiện phong trào “CNVCLĐ chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trong năm đã thành lập được 3 CĐCS, trong đó có 1 CĐCS được thành lập theo Điều 17, đạt 150% chỉ tiêu; kết nạp mới 425 đoàn viên, đạt 121,4% so với chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. Làm tốt công tác nữ công, kiểm tra, tài chính công đoàn. Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đỗ Thị Phương Nga đã phát động phong trào thi đua năm 2017.

LDLD huyen Ung Hoa: 31 tap the va 23 ca nhan duoc khen thuong. - Anh 1

32 tập thể và 23 cá nhân được đón nhận các phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, LĐLĐ huyện và UBND huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Đình Hùng đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực và biểu dương những việc làm mới của LĐLĐ huyện. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: LĐLĐ huyện cần xây dựng chương trình và giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả năm ‘Vì lợi ích của người đoàn viên’, rà soát các chỉ tiêu để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017; tiếp tục tổ chức tôn vinh “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” và biểu dương các “Gia đình tiêu biểu” trong CNVCLĐ; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ; cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần cùng cơ quan đơn vị phát triển ổn định và bền vững, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017.

Cũng tại hội nghị, thay mặt LĐLĐ thành phố Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ huyện và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp của Tổ chức công đoàn” cho 2 đồng chí Bí thư và Phó Bí thư thường trực Huyện ủy...

Hoàng Hải