LĐLĐ Ninh Bình: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016

Gốc
Sáng 8.9, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2016; hướng dẫn Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể; hướng dẫn kỹ năng tuyền truyền phát triển đoàn viên công đoàn cho hơn 130 cán bộ cán bộ chuyên trách công đoàn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ Ninh Bình: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016 - Ảnh 1

Hội nghị tập huấn công tác công đoàn LĐLĐ Ninh Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, hướng dẫn về những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ, ngày 30.6 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể; kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên công đoàn. Đồng thời, tham ra thảo luận về các vấn đề có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đình Việt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho biết: Theo quy định của pháp luật, từ kể từ ngày 1.7, CĐCS có quyền khởi kiện các vụ án lao động khi được NLĐ ủy quyền; có quyền khởi kiện các vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ; có quyền khởi kiện các vụ án tranh chấp về quyền công đoàn, về kinh phí công đoàn, về BHXH, về ATVSLĐ và tranh chấp lao động khác hoặc ủy quyền khởi kiện cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Việc khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án liên quan đến quan hệ lao động là việc làm mới của tổ chức công đoàn, thể hiện rõ chức năng của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cấp công đoàn và từng cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn chuyên trách phải không ngừng nâng cao trình độ và kiến thức pháp luật, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện và làm tốt công tác khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự, xứng đáng là tổ chức đại diện quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Qua đây nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững nguyên tắc cơ bản, những điểm mới trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới và đáp ứng được yêu cầu học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

LĐLĐ Ninh Bình: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016 - Ảnh 2

Hội nghị tập huấn công tác công đoàn LĐLĐ Ninh Bình.

Tin nóng

Tin mới