Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực thành lập Công đoàn cơ sở

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết nạp 'Lớp đoàn viên công đoàn tháng năm' đợt 1, gồm 635 đoàn viên, trong đó 5 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài nhà nước được thành lập mới (325 đoàn viên) và 1 đơn vị đã có tổ chức CĐCS (310 đoàn viên).

Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022.

Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết, để thu hút được nhiều đoàn viên Công đoàn, LĐLĐ quận đã sử dụng nhiều hình thức để tuyên truyền, vận động đến người lao động, các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đóng trên địa bàn quận, thông qua công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành thuộc quận như: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường...; thông qua việc góp vào thang bảng lương, nội quy lao động, hướng dẫn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể...

Về nội dung tuyên truyền, tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chức năng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức công đoàn…. tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên, để doanh nghiệp và người lao động hiểu, giác ngộ.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện CĐCS được thành lập mới.

"Điều quan trọng nhất là khi đã thành lập được CĐCS thì công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp cho người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được thực hiện tốt hơn, mối quan hệ giữa người lao động và chủ doanh nghiệp được xây dựng hài hòa nhằm giữ vững và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đồng thời lại tiếp tục thực hiện chăm lo người lao động tốt hơn cả về vật chất và tinh thần", bà Lê Thị Kim Điệp cho biết.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã chủ động xây dựng bộ tài liệu mẫu để hướng dẫn người lao động, các doanh nghiệp thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS một cách dễ dàng; thực hiện thẩm định hồ sơ, ra các quyết định kết nạp đoàn viên, CĐCS và các chức danh Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cho các CĐCS mới thành lập.

LĐLĐ quận cũng chỉ đạo các đơn vị đã có tổ chức CĐCS thực hiện rà soát, tuyên truyền, vận động người lao động của đơn vị gia nhập tổ chức Công đoàn, ra quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, việc kết nạp đoàn viên công đoàn được thực hiện ở 2 loại hình là ở đơn vị đã có tổ chức CĐCS và kết nạp đoàn viên công đoàn từ việc thành lập mới các CĐCS.

Với đơn vị đã có tổ chức CĐCS, LĐLĐ quận đã lập danh sách, lên kế hoạch làm việc với các CĐCS trực thuộc, yêu cầu CĐCS báo cáo về tình hình đoàn viên, người lao động của đơn vị. Trên cơ sở đó, đối với những CĐCS còn lao động chưa gia nhập tổ chức Công đoàn, LĐLĐ quận chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS tuyên truyền, vận động người lao động hiểu về tổ chức Công đoàn, những quyền, lợi ích của người lao động khi là đoàn viên công đoàn. "Sau một quá trình vận động tích cực, đã có 1 CĐCS kết nạp mới 310 đoàn viên công đoàn", bà Lê Thị Kim Điệp phấn khởi cho biết.

Với việc kết nạp đoàn viên công đoàn từ việc thành lập mới các CĐCS, trong công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành thuộc quận, căn cứ số liệu các doanh nghiệp đang nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động hàng năm tại Bảo hiểm xã hội quận và doanh nghiệp đang nộp thuế tại Chi cục thuế quận; LĐLĐ quận đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế quận tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Ngoài ra, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng đã thông qua việc góp ý vào thang bảng lương, nội quy lao động, để tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cần có ý kiến góp ý của LĐLĐ quận vào nội quy lao động, theo bà Lê Thị Kim Điệp, LĐLĐ quận đã trực tiếp xuống doanh nghiệp, tổ chức các buổi họp giữa lãnh đạo đơn vị và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp để góp ý vào nội quy lao động, đồng thời tuyên truyền cho người lao động về Bộ luật Lao động, Luật công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chức năng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức công đoàn…. tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên, để doanh nghiệp và người lao động hiểu, giác ngộ.

"Quá trình vận động, tuyên truyền doanh nghiệp, người lao động đã thấm nhuần, hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc thành lập CĐCS, cho nên đã tự nguyện viết đơn xin ra nhập và thành lập tổ chức Công đoàn tại cơ sở. Kết quả, trong đợt này, LĐLĐ quận đã tuyên truyền, vận động phát triển được 325 đoàn viên công đoàn từ việc thành lập mới 5 CĐCS", Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm vui mừng thông báo.

Bà Kiều Tố Uyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Hight Tact, đơn vị mới thành lập CĐCS dịp này, cho biết, sau một thời gian tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, đồng thời được sự quan tâm tạo điều kiện của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Hight Tact đã được thành lập với 25 đoàn viên công đoàn. Việc thành lập tổ chức Công đoàn cũng nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển, ổn định lâu dài của Công ty, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của tập thể người lao động cần thiết phải có tổ chức Công đoàn để đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

“Ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty có trách nhiệm bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, thường xuyên duy trì phối hợp với các ban của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, để tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, đóng góp vào kết quả chung của quận và Công đoàn quận”, Chủ tịch Công đoàn Công ty Kiều Tố Uyên cho biết.

Việc kết nạp "Lớp đoàn viên công đoàn Tháng Năm", đợt 1, với 635 đoàn viên công đoàn đã đóng góp một số lượng lớn đoàn viên công đoàn vào kết quả kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ quận năm 2022. Tin rằng với những nỗ lực của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tổ chức Công đoàn quận sẽ ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ldld-quan-nam-tu-liem-no-luc-thanh-lap-cong-doan-co-so-140021.html