LĐLĐ quận Tây Hồ: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Công đoàn, 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phát triển Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành và các chuyên đề. Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chấp hành, duy trì tốt chế độ hội họp, giao ban, sơ tổng kết công tác; tiến hành đánh giá kết quả công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

LĐLĐ quận Tây Hồ trao quyết định thành lập Công đoàn Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam

LĐLĐ quận Tây Hồ trao quyết định thành lập Công đoàn Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam

6 tháng đầu năm LĐLĐ quận đã thành lập 9/13 Công đoàn cơ sở (đạt 69,2% chỉ tiêu) và phát triển 599/885 đoàn viên (đạt 67,7% chỉ tiêu).

LĐLĐ quận chỉ đạo Công đoàn cơ sở chú trọng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Các đơn vị, doanh nghiệp đã cử 134 đoàn viên ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng do Quận ủy Tây Hồ tổ chức. Tính đến hết tháng 5/2022, đã có 40 cán bộ công chức, viên chức, người lao động được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở được thực hiện đúng quy định. Tổng kết công tác công đoàn năm 2021, LĐLĐ quận đã khen thưởng 25 Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80 Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021 với tổng kinh phí trên 85 triệu đồng.

Trong thời gian tới, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục tập trung thực hiện công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

LĐLĐ quận cũng sẽ phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp, Quận đoàn Tây Hồ khảo sát, vận động thành lập Chi bộ đảng, Đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đủ điều kiện...

N.Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ldld-quan-tay-ho-chu-trong-cong-tac-phat-trien-doan-vien-thanh-lap-cong-doan-co-so-143906.html