LĐLĐ quận Tây Hồ tập huấn về công tác tài chính công đoàn

Gốc
Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2017, ngày 21/4, LĐLĐ quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2017.

Hội nghị tập huấn công tác tài chính năm 2017 do LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính công đoàn nắm vững nghiệp vụ, những điểm mới trong quy định tài chính công đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính trong tình hình mới.

LĐLĐ quận Tây Hồ tập huấn về công tác tài chính công đoàn - Ảnh 1

Hội nghị tập huấn về tài chính công đoàn do LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thu Thủy- Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ thành phố Hà Nội phổ biến các Quyết định, quy định, Nghị định, hướng dẫn của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN về thu, chi tài chính công đoàn.

Cụ thể: Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Nghị quyết số 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) về việc điều chỉnh, giảm tỉ trọng chi hành chính, chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ các khu công nghiệp-chế xuất...

B.D

Tin nóng

Tin mới