LĐLĐ tỉnh Bắc Cạn: 700 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh

Gốc
LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở năm 2016.

LĐLĐ tỉnh Bắc Cạn: 700 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh - Ảnh 1

Kết quả cấp trên trực tiếp cơ sở có 20/20 đơn vị xếp loại tốt, đạt 100%; về công đoàn cơ sở có 789 đơn vị (trong đó 770 công đoàn cơ sở đủ điều kiện xếp loại, 19 công đoàn cơ sở mới thành lập chưa đủ điều kiện xếp loại), có 700 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh (88,72%), 54 công đoàn cơ sở xếp loại khá (6,84%), 8 công đoàn cơ sở xếp loại trung bình (1,01%), 8 công đoàn cơ sở xếp loại yếu (1,01%). Ngoài ra, các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị CBCC, VC, hội nghị NLĐ năm 2017; động viên đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua, lao động sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2017.

L.N

Tin nóng

Tin mới