LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Phê duyệt hỗ trợ 21 'Mái ấm CĐ' cho đoàn viên khó khăn

Gốc
Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đang quản lý 36 dự án từ nguồn vốn hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN, trong thời gian qua đã giải quyết cho 67 lao động có việc làm mới, trong đó có 32 lao động nữ.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Phê duyệt hỗ trợ 21 'Mái ấm CĐ' cho đoàn viên khó khăn - Ảnh 1

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh quyết định phê duyệt 21 nhà "Mái ấm CĐ" với số tiền 620 triệu đồng; đã khánh thành bàn giao 6 nhà với số tiền 180 triệu đồng, cấp ứng kinh phí 150 triệu đồng và tiến hành khởi công 10 nhà. Đồng thời đề xuất Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bán trú cho học sinh trường PTCS dân tộc bán trú Tây Sơn (Kỳ Sơn), đến nay Quỹ đồng ý hỗ trợ 300 triệu đồng để triển khai xây dựng. T.E.A

Các cấp CĐ tỉnh Hòa Bình: Đại diện ký kết thỏa ước lao đông tập thể tăng 15% so với cùng kỳ 2016

Thực hiện quy định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, CĐ cấp trên cơ sở đã hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm 2017 tại các đơn vị. Kết quả, đã có 95% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, 65% DN tổ chức Hội nghị NLĐ. Nội dung các hội nghị đã đề cập đến những vấn đề thiết thực, liên quan mật thiết đến NLĐ, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với chủ DN triển khai việc thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ làm căn cứ đóng BHXH và trích nộp kinh phí CĐ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt kết quả nhất định. 6 tháng đầu năm, CĐ đã đại diện, thương lượng ký kết được 100 bản TƯLĐTT, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016. K.Y.M

Tin nóng

Tin mới