Tại TP.Tam Kỳ, LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính CĐ (năm 2014 - 2016) và triển khai các văn bản mới về quy định thu - chi, quản lý tài chính, tài sản CĐ cho hơn 150 cán bộ CĐ chuyên trách.

LDLD tinh Quang Nam: Trien khai cac quy dinh moi ve quan ly tai chinh cong doan - Anh 1

Tại hội nghị, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Dõng cho biết, trong 3 năm qua, tỉ lệ thu, nộp kinh phí, đoàn phí CĐ qua các năm đều vượt kế hoạch Tổng LĐLĐVN giao. Công tác quản lý tài chính, tài sản CĐ đã đi vào nền nếp, ổn định và có chiều hướng tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ trong tỉnh.

THÁI BÌNH