LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Xuyên về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã báo cáo với đoàn khảo sát Thành phố về tình hình hoạt động công đoàn huyện 6 tháng đầu năm, trọng tâm là công tác xây dựng tổ chức CĐCS, phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, những kết quả đạt được và khó khăn trong triển khai thực hiện.

Nhận thức rõ năm 2016 được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn là năm “phát triển đoàn viên” nên LĐLĐ huyện đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng lãnh đạo, cán bộ.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện đã rà soát nắm chắc nguồn phát triển, thường xuyên bám sát địa bàn để tuyên truyền vận động, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước và phát triển đoàn viên, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban Chỉ đạo 09 của Huyện ủy. Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên LĐLĐ huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như Chi cục Thuế, Phòng Lao động Thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn.

LDLD TP Ha Noi khao sat phat trien doan vien, thanh lap CDCS tai Phu Xuyen - Anh 1

Lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA

Đến nay, Phú Xuyên đã thành lập được 5 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp 95 đoàn viên. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, tuyên truyền trong CNVCLĐ, tổ chức công đoàn về kỷ niệm các ngày lễ lớn, Tháng công nhân, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức Công đoàn huyện và CNVCLĐ đã tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội địa phương.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, và đoàn khảo sát đã đánh giá và ghi nhận những cố gắng nỗ lực chủ động của LĐLĐ huyện Phú Xuyên và CNVCLĐ huyện trong thời gian qua, đồng thời gợi mở một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, nhất là công tác phát triển đoàn viên, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao, triển khai và phối kết hợp triển khai thu kinh phí công đoàn hoàn thành dự toán 6 tháng đầu năm.

LĐLĐ huyện Phú Xuyên