Hiện tại chưa có một công bố chính thức nào về thông tin "nặng ký" này. Khi tin đó được tung ra nhiều người đã vội vàng nói rằng "vậy thì chuyện sinh hoạt vợ chồng của đôi trẻ trước khi chính thức thành hôn cũng là chuyện bình thường". Khoan bàn về việc đúng sai của nhận định này.