Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng và công bố quyết định bổ nhiệm

Gốc
Chiều 8/4, tại Trụ sở Chính phủ, diễn ra Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ 2021-2026 và các thành viên Chính phủ 2016-2021. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bàn giao. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Thượng tướng Phan Văn Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Văn Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa cho ông Lê Văn Thành được bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ông Nguyễn Kim Sơn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Minh Khái. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Minh Khái. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/le-ban-giao-cong-viec-cua-thu-tuong-va-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem/704902.vnp