Bí thư Tỉnh ủy: Quy hoạch cán bộ Hà Tĩnh phải gắn chặt với đào tạo

Bí thư Tỉnh ủy: Quy hoạch cán bộ Hà Tĩnh phải gắn chặt với đào tạo

Chiều 8/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo Đề án 'Xây dựng đội...

5 liên quan

Nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong phát triển KT-XH của Hà Tĩnh

Nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong phát triển KT-XH của Hà Tĩnh

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Nội, sáng 4/1/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác tỉnh...

5 liên quan

Hà Tĩnh lấy KH&CN gắn với đổi mới sáng tạo để cơ cấu lại nền kinh tế

Sáng 4/1/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Bộ Khoa...

5 liên quan

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn biên giới Hà Tĩnh

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn biên giới Hà Tĩnh

Sáng 3/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì họp nghe Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh báo cáo đề án 'Chỉ...

5 liên quan

Bí thư Tỉnh ủy: Tập trung cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn

Sáng 3/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì họp nghe báo cáo chuyên đề: 'Đổi mới, sáng tạo cơ cấu lại ngành...

5 liên quan