Lê Hiếu đã qua thời mê chân dài

Hanoinet - “Ba năm trước, tôi yêu chân dài. Một người đẹp nổi tiếng. Bây giờ, tôi thích quen người bình thường hơn, không phải vì tự ti chiều cao".

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=109625