Tạo thuận lợi cho thí sinh

Tạo thuận lợi cho thí sinh

Ngưỡng đảm bảo chất lượng là điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng sinh viên

Ngưỡng đảm bảo chất lượng là điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng sinh viên

Ngưỡng điểm đầu vào ngành y năm 2022 thấp nhất là 19 điểm

Ngưỡng điểm đầu vào ngành y năm 2022 thấp nhất là 19 điểm

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao

Ngưỡng đầu vào đại học khối y dược đã phù hợp?

Ngưỡng đầu vào đại học khối y dược đã phù hợp?

Nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề: Ngưỡng điểm phù hợp, đảm bảo chất lượng đầu vào

Nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề: Ngưỡng điểm phù hợp, đảm bảo chất lượng đầu vào

Các cơ sở giáo dục đại học nói về ngưỡng đầu vào ngành Sư phạm năm 2022

Các cơ sở giáo dục đại học nói về ngưỡng đầu vào ngành Sư phạm năm 2022

35 đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

35 đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe được xác định là phù hợp

Ngưỡng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe được xác định là phù hợp

Giữ ổn định 'điểm sàn' nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe

Giữ ổn định 'điểm sàn' nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe

Ngưỡng điểm đầu vào nhóm ngành sức khỏe từ 19 - 22 điểm

Ngưỡng điểm đầu vào nhóm ngành sức khỏe từ 19 - 22 điểm

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào một số khối ngành tuyển sinh

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào một số khối ngành tuyển sinh

Ngưỡng đầu vào cao nhất đối với các ngành đào tạo giáo viên là 19 điểm

Ngưỡng đầu vào cao nhất đối với các ngành đào tạo giáo viên là 19 điểm

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi đăng ký khối ngành sư phạm và sức khỏe

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi đăng ký khối ngành sư phạm và sức khỏe

Chuyên gia nói gì về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe năm nay?

Chuyên gia nói gì về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe năm nay?

Ngưỡng điểm đầu vào với nhóm ngành đào tạo giáo viên có sự tính toán rất kỹ

Ngưỡng điểm đầu vào với nhóm ngành đào tạo giáo viên có sự tính toán rất kỹ

Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng điểm đầu vào với nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng điểm đầu vào với nhóm ngành đào tạo giáo viên