Lễ hội “Câu đối, Hoa và Đồ uống Tết 2008” sẽ được tổ chức từ ngày 25/1-02/02/2008 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Hà Nội.