Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng BTC lễ hội Chùa Hương 2009 sẽ có khoảng 1.4 triệu lượt du khách đổ về đây trong mùa lễ hội năm nay.