Lễ hội chùa Hương năm 2009 khai hội vào ngày 31/1/2009 (mùng 6 tháng giêng năm Kỷ Sửu). Năm nay, Lễ hội do UBND huyện Mỹ Đức và Ban chỉ đạo Lễ hội Chùa Hương tổ chức với phương châm: Lễ hội Chùa Hương mùa Xuân 2009 "An toàn, văn minh, lịch sự và đạt hiệu quả cao". Chi tiết