Nhiều tổng thống Mỹ và phu nhân hóa trang đặc sắc trong dịp Halloween (Ma lộ hình) tại Nhà Trắng. Họ thường xuyên mời trẻ em tham gia những sự kiện đó.

Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy ẩn thân trong trang phục túi ma dịp Halloween năm 1962. Halloween thường diễn ra vào đêm 31/10 hàng năm. Ảnh: JFK Library.

Tricia Nixon, con gái Tổng thống Nixon, tổ chức tiệc Halloween cho trẻ em kém may mắn tại Nhà Trắng năm 1969. Ảnh: Nixon Library.

Tổng thống Ronald Reagan và đệ nhất phu nhân Nancy Reagan bên cạnh quả bí ngô trong dịp Halloween năm 1982. Người Mỹ thường khoét rỗng hoặc khoét hình mặt quỷ trên bí ngô. Bên trong bí ngô, họ cắm nến như để tưởng nhớ linh các linh hồn đang chịu tội. Ảnh: Reagan.utexas.edu.

Tổng thống George H. W. Bush và phu nhân Barbara mời 500 trẻ em tới dự tiệc Halloween vào năm 1989. Ảnh: AP.

Tổng thống Clinton cùng phu nhân Hillary vui vẻ trong tiệc Halloween tại Nhà Trắng năm 1993. Ảnh: Clinton Library.

Dịp Halloween hai năm sau, vợ chồng Tổng thống Clinton mặc trang phục như các các sĩ nhạc đồng quê. Ảnh: Clinton Library.

Vợ chồng Tổng thống Obama phát kẹo cho các em nhà tại Nhà Trắng trong dịp Halloween 2009. Hai người đã mời 2.000 trẻ em cùng dự tiệc hóa trang. Ảnh: AFP.

Đỗ Quyên

Theo Tri Thức