Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng

Gốc
Lễ hội Minh Thề thể hiện sự quyết tâm của con người về một đạo lý, nhân cách sống trong sạch, tử tế, không tham của công.

Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng - Ảnh 1

Đọc lời hịch Minh Thề 2017.

Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng - Ảnh 2

Truyền tay nhau cùng uống chén rượu thiêng hòa tiết “kim kê" thể hiện sự quyết tâm thực hiện đúng lời thề.

Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng - Ảnh 3

Thề quyết tâm thực hiện lời hịch Minh Thề.

Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng - Ảnh 4

Rước rượu Tiết Kê trước khi thề quyết cùng nhau Chí công vô tư.

Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng - Ảnh 5

Nghi lễ trước khi đọc lời hịch Minh Thề.

Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng - Ảnh 6

Nghi lễ truyền chén rượu tiết kê trong lễ hội Minh Thề 2017.

Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng - Ảnh 7

Lễ hội Minh Thề 2017 thu hút rất đông người tham dự.

Lễ hội Minh Thề 'độc nhất vô nhị' về chống tham nhũng - Ảnh 8

Hịch Minh Thề không chỉ là những lời thề đanh thép thể hiện quyết tâm lòng trong, tâm sáng của các vị công vụ đương chức trong làng mà còn là sự gửi gắm lòng dân mong muốn về sự chí công vô tư.

Tin nóng

Tin mới