Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2013 diễn ra trong 10 ngày

Gốc
QĐND - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương vừa cho biết, Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2013 diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 14-9 đến 24-9 (từ 10 đến 20-8 âm lịch).

Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm nay sẽ tổ chức nhiều nghi thức tế lễ và diễn xướng dân gian, các hoạt động văn hóa, thể thao như: Lễ cầu siêu tại sân chùa Côn Sơn, Lễ khai ấn tại Đền Kiếp Bạc, Lễ Giỗ đức Thánh Trần trên núi Mâm Xôi, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, Liên hoan rối nước tỉnh Hải Dương lần thứ IV, Liên hoan diễn xướng hầu thánh…

Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012 và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận Lễ hội mùa xuân Côn Sơn và Lễ hội mùa thu Kiếp Bạc là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

HUYỀN ANH

Tin nóng

Tin mới