Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tại Hà Nội

Gốc
Lễ hội nhảy lửa - một tập tục cổ truyền độc đáo người Pà Thẻn đến từ tỉnh Hà Giang - sẽ được trình diễn trong hai ngày 10-11/2, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới