Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lễ hội truyền thống Miếu Bà Rá năm 2008 ở Bình Phước

Gốc

ND - UBND huyện Phước Long (Bình Phước) vừa tổ chức Lễ hội truyền thống Miếu Bà Rá tại Miếu Bà Rá, xã Sơn Giang.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119792&sub=134&top=43