Lễ hội văn hóa trà Hà Giang

Lễ hội văn hóa trà đã khai mạc sáng 16/12 tại tỉnh Hà Giang - địa phương có diện tích và sản lượng chè đứng thứ ba trong cả nước sau Lâm Đồng và Thái Nguyên, và nổi tiếng với những loại chè đặc sản như chè Shan tuyết Cao Bồ, chè Lũng Phìn.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228001/Default.aspx