Chủ tịch Nước tham dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch Nước tham dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Nghệ An kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Nghệ An kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Dâng hương, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Dâng hương, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Long trọng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Long trọng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Nghệ An trọng thể kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Nghệ An trọng thể kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong