Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Nhận diện: Cần xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí

Nhận diện: Cần xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
06/11/2022
'Giá mà không lãng phí thì lương chắc đã tăng lâu rồi'

'Giá mà không lãng phí thì lương chắc đã tăng lâu rồi'

Báo Pháp Luật TP.HCM
01/11/2022
Ai sẽ chịu trách nhiệm về tồn tại, thất thoát, lãng phí?

Ai sẽ chịu trách nhiệm về tồn tại, thất thoát, lãng phí?

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
31/10/2022
Cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức gây lãng phí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức gây lãng phí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo Công Thương
31/10/2022
Xây dựng ý thức tiết kiệm gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật

Xây dựng ý thức tiết kiệm gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật

Đại Biểu Nhân Dân
31/10/2022
'Càng đổi mới chương trình giảng dạy, lãng phí cho xã hội nhiều hơn và gây bức xúc'

'Càng đổi mới chương trình giảng dạy, lãng phí cho xã hội nhiều hơn và gây bức xúc'

Báo Công Thương
31/10/2022
'Nhiều đại án khiến ta giật mình vì thất thoát quá lớn khi đất nước khó khăn'

'Nhiều đại án khiến ta giật mình vì thất thoát quá lớn khi đất nước khó khăn'

Tạp chí Đầu tư Tài chính
31/10/2022
Thất thoát từ nhiều đại án tham nhũng khiến Đại biểu Quốc hội 'giật mình'

Thất thoát từ nhiều đại án tham nhũng khiến Đại biểu Quốc hội 'giật mình'

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
31/10/2022
Cần giải pháp căn cơ đẩy lùi thất thoát, lãng phí nguồn lực lĩnh vực khoa học - công nghệ

Cần giải pháp căn cơ đẩy lùi thất thoát, lãng phí nguồn lực lĩnh vực khoa học - công nghệ

Đại Biểu Nhân Dân
31/10/2022
Đại biểu Quốc hội: 'Lãng phí vô hình' làm suy yếu bộ máy

Đại biểu Quốc hội: 'Lãng phí vô hình' làm suy yếu bộ máy

Báo Người Lao Động
31/10/2022
Đại biểu Quốc hội: 'Nhìn đâu cũng thấy lãng phí và thất thoát'

Đại biểu Quốc hội: 'Nhìn đâu cũng thấy lãng phí và thất thoát'

Báo Công Thương
31/10/2022
Cần trả lương xứng đáng và xử lý nghiêm vi phạm

Cần trả lương xứng đáng và xử lý nghiêm vi phạm

Tạp chí Petrotimes
31/10/2022
Nghị trình hôm nay: Thất thoát, lãng phí làm mất đi cơ hội phát triển

Nghị trình hôm nay: Thất thoát, lãng phí làm mất đi cơ hội phát triển

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
31/10/2022
Lãng phí trách nhiệm làm suy yếu bộ máy công quyền

Lãng phí trách nhiệm làm suy yếu bộ máy công quyền

Báo Đại Đoàn Kết
31/10/2022
Lãng phí trong xây dựng cơ sở hạ tầng: 'Mùa khô lo đầu tư, mùa mưa lại khẩn trương vá'

Lãng phí trong xây dựng cơ sở hạ tầng: 'Mùa khô lo đầu tư, mùa mưa lại khẩn trương vá'

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
31/10/2022
Đại biểu Quốc hội: 'Nhiều đại án làm chúng ta không khỏi giật mình vì thất thoát quá lớn'

Đại biểu Quốc hội: 'Nhiều đại án làm chúng ta không khỏi giật mình vì thất thoát quá lớn'

Báo Công Thương
31/10/2022
Lãng phí trách nhiệm, niềm tin gây nghèo đất nước, suy yếu bộ máy...

Lãng phí trách nhiệm, niềm tin gây nghèo đất nước, suy yếu bộ máy...

Báo Pháp Luật TP.HCM
31/10/2022