Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Điểm mù giao thông: Dắt xe đạp băng qua đầu container

Điểm mù giao thông: Dắt xe đạp băng qua đầu container

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Phóng xe với tốc độ cao, thanh niên đâm thẳng ô tô

Điểm mù giao thông: Phóng xe với tốc độ cao, thanh niên đâm thẳng ô tô

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Lạng lách, học sinh đi xe máy kẹt giữa xe khách và ô tô

Điểm mù giao thông: Lạng lách, học sinh đi xe máy kẹt giữa xe khách và ô tô

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Lái xe sử dụng ma túy thông chốt lực lượng chức năng

Điểm mù giao thông: Lái xe sử dụng ma túy thông chốt lực lượng chức năng

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Thoát chết trước đầu container

Điểm mù giao thông: Thoát chết trước đầu container

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Vượt ẩu làm vật cản trước mũi container

Điểm mù giao thông: Vượt ẩu làm vật cản trước mũi container

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Trượt bánh, xe hợp đồng xoay tròn trên đường

Điểm mù giao thông: Trượt bánh, xe hợp đồng xoay tròn trên đường

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Tạm giữ hình sự lái xe đâm cảnh sát giao thông bị thương

Điểm mù giao thông: Tạm giữ hình sự lái xe đâm cảnh sát giao thông bị thương

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Qua đường ẩu, khiến ô tô bị xe máy đâm trúng đuôi

Điểm mù giao thông: Qua đường ẩu, khiến ô tô bị xe máy đâm trúng đuôi

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Ô tô con phi như bay trên đường đèo

Điểm mù giao thông: Ô tô con phi như bay trên đường đèo

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Kinh hoàng xe mất phanh trên đường đèo

Điểm mù giao thông: Kinh hoàng xe mất phanh trên đường đèo

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Cảnh giác với tình trạng trẻ nhỏ chạy băng qua đường

Điểm mù giao thông: Cảnh giác với tình trạng trẻ nhỏ chạy băng qua đường

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Le te trước đầu container bị đâm hỏng hết đuôi xe

Điểm mù giao thông: Le te trước đầu container bị đâm hỏng hết đuôi xe

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Hậu quả khôn lường khi qua đường thiếu quan sát

Điểm mù giao thông: Hậu quả khôn lường khi qua đường thiếu quan sát

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Chèn ép nhau trên cao tốc, lái xe bị khởi tố hình sự

Điểm mù giao thông: Chèn ép nhau trên cao tốc, lái xe bị khởi tố hình sự

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: suýt mất mạng khi băng qua đường sắt

Điểm mù giao thông: suýt mất mạng khi băng qua đường sắt

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Điểm mù giao thông: Xe khách hiên ngang đi ngược chiều

Điểm mù giao thông: Xe khách hiên ngang đi ngược chiều

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV