Ngày 29.3, lễ khánh thành đền Quốc tổ Lạc Long Quân đã được tổ chức tại di tích lịch sử đền Hùng.