Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Sáng 23/11, tại TP.Vĩnh Long, BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày nêu rõ, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm, thấu hiểu nỗi thống khổ của các tầng lớp nhân dân dưới ách nô dịch, bóc lột nặng nề của chế độ thực dân, phong kiến, đồng chí Võ Văn Kiệt sớm có tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng.

Đánh giá về những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược và thống nhất đất nước, Đảng ta khẳng định: “Trong những năm tháng dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần chủ động cách mạng tiến công, kiên cường bám dân, bám đất ở những địa bàn xung yếu và ác liệt nhất, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử.”

Sau ngày đất nước thống nhất, trong bất cứ vị trí công tác nào, đồng chí Võ Văn Kiêt cũng thể hiện kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn. Nhiều ý tưởng, đề xuất của đồng chí về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thực hiện cơ chế khoán hộ nhằm giải quyết vấn đề lương thực; khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất hàng hóa và khai thác mọi nguồn hàng phục vụ tiêu dùng, cải thiện đời sống nhân dân và phục vụ xuất khẩu... được đưa vào Văn kiện Đại hội, góp phần hình thành đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, mở ra thời kỳ phát triển ổn định và đi lên mạnh mẽ của đất nước.

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII (tháng 8/1991), Đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX (tháng 10/1992), đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí đã cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo Chính phủ thực hiện hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo kiên quyết, táo bạo, trên tinh thần “đổi mới toàn diện” của Chính phủ, đất nước ta đã có bước phát triển to lớn về kinh tế-xã hội.

Nhiều công trình trọng điểm của đất nước mang đậm “dấu ấn Võ Văn Kiệt” được xây dựng trong thời kỳ này như: Đường dây tải điện 500kV Bắc-Nam; Đường Hồ Chí Minh; Đường Bắc Thăng Long-Nội Bài; Công trình Thủy điện Trị An; Chương trình khai phá Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên; Nhà máy lọc dầu Dung Quất; xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam... đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trực tiếp tham gia thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (1991); với Hoa Kỳ (1995); gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN (1995); chỉ đạo thiết lập sự liên kết kinh tế với các nước trong khu vực và các tổ chức kinh tế quốc tế, nhằm khơi dậy và phát huy các nguồn lực bên trong và bên ngoài, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, phá vỡ thế bao vây cấm vận, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên hội nhập, phát triển.

“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, là công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là công lao đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, trong đó có đồng chí Võ Văn Kiệt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân.

Trước khi dự Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ đã thực hiện nghi thức khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Cái Cam thuộc dự dán xây dựng đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long - công trình chào kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).

PHẠM TIẾP