Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Sáng 9/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-le-ky-niem-110-nam-ngay-sinh-tong-bi-thu-nguyen-van-cu/804834.vnp