Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Sau khi kiện toàn, bộ máy Chính phủ đương nhiệm gồm 28 thành viên. Trong số đó, 2 tư lệnh ngành là nữ giới,...

31 liên quan

Nữ bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Nữ bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Trong 12 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chỉ có một nhân sự nữ là Bộ trưởng...

31 liên quan

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 8/4, lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ...

31 liên quan

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Độ tuổi trung bình của 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn là 57,96 tuổi. Trong đó nhiều người là giáo...

31 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 8/4, tại Trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng...

31 liên quan

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Sáng 8/4, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc...

31 liên quan

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Với 455/459 ĐBQH tán thành (chiếm 94,79% tổng số ĐBQH có mặt) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết...

31 liên quan

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Với 455/459 phiếu đồng ý (chiếm 94,79%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 2...

31 liên quan

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Hai tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ được phê chuẩn tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng...

31 liên quan

2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Sáng nay 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2...

31 liên quan

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Ngày 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ...

31 liên quan

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bầu giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bầu giữ chức Phó Thủ tướng

Kinhtdothi - Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng.

31 liên quan

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mới

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mới

Ông Nguyễn Thanh Nghị từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trước khi quay trở lại cương vị lãnh đạo Bộ Xây dựng.

31 liên quan

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm phó thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm phó thủ tướng

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó thủ tướng. Như vậy, bộ máy lãnh...

31 liên quan

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chiều 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn 12 nhân sự vào vị trí Bộ trưởng...

31 liên quan

Trình phê chuẩn các Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Trình phê chuẩn các Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chiều 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng...

31 liên quan

Thủ tướng trình danh sách đề nghị phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ

Thủ tướng trình danh sách đề nghị phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng...

31 liên quan