ND- Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 184/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và cấp phép thăm dò khoáng sản phải nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản theo quy định. Mức thu lệ phí cấp giấy phép đối với hoạt động khảo sát là 2 triệu đồng. Đối với diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4 triệu đồng; diện tích từ 100 ha đến 50 nghìn ha, mức thu là 10 triệu đồng; diện tích hơn 50 nghìn ha, mức thu là 15 triệu đồng; đối với hoạt động chế biến khoáng sản, mức thu là 10 triệu đồng; khai thác tận thu, mức thu là 5 triệu đồng/giấy phép. Mức thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản (đồng/ha/năm) năm thứ nhất là 50 nghìn, năm thứ hai là 80 nghìn, năm thứ ba trở đi 100 nghìn đồng. Hải Dương xử nghiêm tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng quá tải Trước tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng làm đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hư hỏng, xuống cấp một số tuyến đường và các công trình thủy lợi trên địa bàn. UBND tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp ngăn chặn. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện thành lập các tổ liên ngành kiểm tra, xử lý xe chở quá tải và vi phạm các quy định khác về trật tự an toàn giao thông. Các tổ liên ngành này kiểm tra, xử lý xe vi phạm theo quy định tại địa bàn các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Cẩm Giàng và Tứ Kỳ; xử nghiêm xe chở quá tải trọng thiết kế của phương tiện và công trình cầu đường, chạy không đúng luồng, tuyến quy định, phủ bạt không kín để rơi vãi vật liệu trên đường, gây ô nhiễm môi trường. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đối với các xe quá tải trọng công trình cầu, đường, các tổ liên ngành sẽ áp dụng biện pháp buộc hạ tải, tạm giữ các xe vi phạm. Chủ phương tiện phải có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí liên quan đến hạ tải, trông giữ phương tiện vi phạm. Liên ngành Giao thông vận tải và Công an tỉnh thành lập ba chốt kiểm tra cố định tại ngã ba Phủ (Bình Giang), ngã ba thị trấn Gia Lộc (Gia Lộc), ngã ba Hưng Đạo (Tứ Kỳ). PV