Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán sẽ mất khoản phí là 30 triệu đồng.

Le phi Giay chung nhan kinh doanh chung khoan phai sinh la 10 trieu dong? - Anh 1

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán sẽ là 20 triệu đồng/giấy phép. Ảnh Internet.

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hiện quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang được quy định tại Thông tư số 67/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Tại dự thảo Thông tư, một số biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán không có nhiều thay đổi.

Cụ thể, lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán vẫn giữ nguyên các mức phí cũ bao gồm: Môi giới là 20 triệu đồng/giấy phép; Tự doanh là 60 triệu đồng/giấy phép; Bảo lãnh phát hành là 100 triệu đồng/giấy phép; Tư vấn đầu tư chứng khoán là 20 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán vẫn giữ mức như tại quy định cũ là 30 triệu đồng/ giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đại chúng là 30 triệu đồng/giấy chứng nhận.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên là 20 triệu đồng/giấy chứng nhận.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh tại nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là 10 triệu đồng/giấy chứng nhận.

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là 20 triệu đồng/giấy phép.

Dự thảo Thông tư bổ sung thêm một số loại phí, lệ phí mới như: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (10 triệu đồng/giấy chứng nhận); Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (2 triệu đồng/giấy chứng nhận); Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề (1 triệu đồng/lần cấp).

Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Thùy Linh