Buổi lễ diễn ra ngày 26.2.2010 tại Hội trường của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Viện Phòng trừ mối và bảo vệ công trình là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 3318/QĐ-BNN-TCCB ngày 17.11.2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Phòng trừ mối và sinh vật có hại và một số bộ phận có liên quan của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước, tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ phòng trừ mối, bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện và các công trình xây dựng trong phạm vi cả nước. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm: Lãnh đạo Viện; 2 phòng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức - hành chính, Phòng Kế hoạch - tài chính); 2 phòng chuyên môn (Phòng Thí nghiệm sinh hóa và diệt trừ mối, Phòng Nghiên cứu ứng dụng địa vật lý); 3 trung tâm nghiên cứu (Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối, Trung tâm Sinh học bảo vệ đê, Trung tâm Sinh thái bảo vệ hồ chứa nước) và doanh nghiệp trực thuộc.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trịnh Văn Hạnh - Viện trưởng Viện Phòng trừ mối và bảo vệ công trình khẳng định: Nhận thức rõ thời cơ và thách thức đặt ra, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Viện sẽ đoàn kết, thống nhất, phấn đấu xây dựng Viện Phòng trừ mối và bảo vệ công trình trở thành một viện nghiên cứu chuyên đề, phát huy toàn diện và bền vững trong ngôi nhà chung của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam; phát huy hơn nữa thương hiệu, truyền thống vốn có trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về mối, công nghệ phòng trừ mối và sinh vật có hại, công nghệ phát hiện, xử lý ẩn họa trong đê đập. Tin và ảnh: Vũ Hưng