Lễ sơ kết giai đoạn 1 Chương trình 1.000 doanh nhân truyền kinh nghiệm cho thanh niên

Gốc
Vào ngày 25/10/2009, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế sẽ diễn ra “Lễ sơ kết giai đoạn 1 và nhân rộng Chương trình 1.000 doanh nhân truyền kinh nghiệm cho thanh niên qua Elearning” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Cổng tri thức Thánh Gióng và Chương trình Đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA phối hợp tổ chức.

“Chương trình 1.000 doanh nhân truyền kinh nghiệm cho thanh niên qua Elearning” diễn ra nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động; nhằm thực hiện Đề án 103 của Chính phủ về việc “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008–2015” phê duyệt tại Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ; góp phần triển khai đào tạo nguồn giảng viên thực hiện Dự án Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp (Quyết định số 761 QĐ/TWĐTN ngày 11/8/2009). Hồ Hường

Tin nóng

Tin mới