Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại đô thị

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại đô thị

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện...

14 liên quan

Hướng tới hoàn thiện hệ thống quản trị đất đai

Hướng tới hoàn thiện hệ thống quản trị đất đai

Hội thảo những định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai về kinh tế đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái...

14 liên quan

Có việc lợi dụng quy hoạch để đầu cơ trung gian, đẩy giá đất lên cao

Các đại biểu đã chỉ ra những vấn đề tồn tại trong thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử...

14 liên quan

5 năm phát hiện 3.658 tỉ đồng sai phạm quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị

Trong 5 năm, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 3.685 tỉ đồng, 19.297 ha đất; kiến...

14 liên quan

Sửa Luật để siết chặt quản lý đất đai

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng...

14 liên quan