Việt Nam chú trọng hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người

Việt Nam chú trọng hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người

Việt Nam bác bỏ thông tin sai sự thật của một số tổ chức nhân quyền quốc tế

Việt Nam bác bỏ thông tin sai sự thật của một số tổ chức nhân quyền quốc tế

Việt Nam nhất quán trong chính sách bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Việt Nam nhất quán trong chính sách bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Bác bỏ những nội dung sai sự thật về tình hình Việt Nam

Bác bỏ những nội dung sai sự thật về tình hình Việt Nam

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao

Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao

Việt Nam bác bỏ những nội dung sai sự thật của một số tổ chức nhân quyền quốc tế

Việt Nam luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Việt Nam luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Việt Nam bác bỏ nội dung sai sự thật về nhân quyền

Việt Nam bác bỏ nội dung sai sự thật về nhân quyền

Phản bác thông tin thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Phản bác thông tin thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy quyền cơ bản của con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy quyền cơ bản của con người

Bác bỏ nội dung sai sự thật, không khách quan về tình hình Việt Nam

Bác bỏ nội dung sai sự thật, không khách quan về tình hình Việt Nam

Việt Nam nhất quán trong vấn đề bảo vệ quyền con người

Việt Nam nhất quán trong vấn đề bảo vệ quyền con người

Đã giải cứu hơn 1.000 công dân bị lừa đảo, môi giới làm việc trái phép từ Campuchia

Đã giải cứu hơn 1.000 công dân bị lừa đảo, môi giới làm việc trái phép từ Campuchia

Việt Nam nhất quán chính sách bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Việt Nam nhất quán chính sách bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Bác bỏ định kiến xấu của một số tổ chức đưa ra về nhân quyền Việt Nam

Bác bỏ định kiến xấu của một số tổ chức đưa ra về nhân quyền Việt Nam

Việt Nam bác bỏ thông tin sai sự thật của một số tổ chức nhân quyền quốc tế

Việt Nam bác bỏ thông tin sai sự thật của một số tổ chức nhân quyền quốc tế