Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Gốc
Lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng . (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre đến thắp hương tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre đến thắp hương tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Quang cảnh Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đoàn nghi lễ Quân khu 7 chuẩn bị di quan tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quang cảnh Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại buổi lễ truy điệu.

Đội Nghi lễ Quân đội rước di ảnh đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di quan đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di quan đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di quan đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quang cảnh Lễ truy điệu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Di quan của đồng chí Trương Vĩnh Trọng được linh xa của Đoàn Nghi lễ Quân đội rước về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Di quan của đồng chí Trương Vĩnh Trọng được linh xa của Đoàn Nghi lễ Quân đội rước về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nghi lễ di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nghi lễ di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre cùng gia đình tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Linh xa đưa linh cũu đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Linh xa đưa linh cũu đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nghi lễ di quan tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lễ an táng đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lễ an táng đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành phút mặc niệm tiễn biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/photo-le-truy-dieu-nguyen-pho-thu-tuong-truong-vinh-trong/695995.vnp