Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Phú Yên

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Phú Yên

Tạp chí Petrotimes
19/11/2022
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Phú Yên

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Phú Yên

Báo Dân Sinh
19/11/2022
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Phú Yên

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Phú Yên

Báo Công Lý
19/11/2022
Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh

Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh

Báo VietnamPlus
18/11/2022
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh

Báo Tin Tức TTXVN
18/11/2022
Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận, Phú Yên

Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận, Phú Yên

Báo Kiến Thức
18/11/2022
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
18/11/2022
Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong

Báo Tiền Phong
18/11/2022
Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong

Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong

Báo Pháp Luật TP.HCM
18/11/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị miễn nhiệm: 3 Phó Chủ tịch nhận thêm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị miễn nhiệm: 3 Phó Chủ tịch nhận thêm việc

Báo Tiền Phong
05/11/2022
Phân công giải quyết công việc sau khi miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Phân công giải quyết công việc sau khi miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Báo Pháp Luật TP.HCM
05/11/2022
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
04/11/2022
Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận với ông Lê Tuấn Phong

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận với ông Lê Tuấn Phong

Báo Đại Đoàn Kết
04/11/2022
40/40 đại biểu tán thành miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận theo nguyện vọng

40/40 đại biểu tán thành miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận theo nguyện vọng

Báo Công Lý
04/11/2022
Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong

Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong

Báo Công An Nhân Dân
04/11/2022
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
04/11/2022
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận với ông Lê Tuấn Phong

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận với ông Lê Tuấn Phong

Tạp chí Mekong Asean
04/11/2022