Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cán bộ huyện ủy mất hết chức vụ vì dùng bằng giả

18/6/2021

Dùng bằng cấp 3 không hợp pháp, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy bị cách hết chức vụ

18/6/2021

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lang Chánh bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

18/6/2021

Dùng bằng không hợp pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ở Thanh Hóa bị kỷ luật

18/6/2021

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy bị cách hết chức vụ

18/6/2021

Dùng bằng bất hợp pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện bị kỷ luật

18/6/2021

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Lê Văn Hưng

18/6/2021

Một chủ nhiệm UBKT huyện ở Thanh Hóa bị kỷ luật vì... không có bằng THPT

18/6/2021

Thanh Hóa: Cách chức tất cả các vị trí trong đảng của ông Lê Văn Hưng

18/6/2021

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lang Chánh

18/6/2021

Thanh Hóa: Chủ nhiệm UBKT huyện Lang Chánh dùng bằng giả

18/6/2021

Thanh Hóa: Một chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy sử dụng bằng không hợp pháp

18/6/2021

Ông Lê Văn Hưng bị cách hết chức vụ trong Đảng

18/6/2021

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh bị cách hết chức vụ trong Đảng

18/6/2021

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ở Thanh Hóa 'xài' bằng THPT giả

18/6/2021

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ nhiệm UBKT huyện ở Thanh Hóa

18/6/2021