Bắc Giang: Khởi tố thêm nguyên giám đốc doanh nghiệp vi phạm quy định về đấu thầu

Bắc Giang: Khởi tố thêm nguyên giám đốc doanh nghiệp vi phạm quy định về đấu thầu

Bắt giam Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh

Bắt giam Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố vụ vi phạm đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh

Khởi tố vụ vi phạm đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm tài chính công Hà Tĩnh cùng nhiều đối tượng bị bắt

Giám đốc Trung tâm tài chính công Hà Tĩnh cùng nhiều đối tượng bị bắt

Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh

Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh

Bộ Công an bắt giam Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh cùng 6 bị can khác

Bộ Công an bắt giam Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh cùng 6 bị can khác

Khởi tố Giám đốc Trung tâm Tài chính công và 6 đồng phạm vi phạm đấu thầu thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh

Khởi tố Giám đốc Trung tâm Tài chính công và 6 đồng phạm vi phạm đấu thầu thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh

Khởi tố hàng loạt giám đốc, phó giám đốc tiêu cực mua sắm thiết bị giáo dục

Khởi tố hàng loạt giám đốc, phó giám đốc tiêu cực mua sắm thiết bị giáo dục

Khởi tố, tạm giam Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố, tạm giam Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh bị bắt vì vi phạm đấu thầu

Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh bị bắt vì vi phạm đấu thầu

Bộ Công an khởi tố 7 bị can thuộc Sở Tài chính Hà Tĩnh do vi phạm quy định đấu thầu

Bộ Công an khởi tố 7 bị can thuộc Sở Tài chính Hà Tĩnh do vi phạm quy định đấu thầu

Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Bắt Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh cùng 6 bị can

Bắt Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh cùng 6 bị can

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố 7 bị can vi phạm trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh

Khởi tố 7 bị can vi phạm trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh